Pr. Savatie Baștovoi – „Prețul iubirii”

O nouă carte a părintelui Savatie Baștovoi 

„Orice lege poate fi abrogată, nu pentru a întări un rău, nu pentru a normaliza o faptă rea, orice lege poate fi abrogată doar prin iubire, doar pentru a ierta, doar pentru a da viață. Dumnezeu nu iartă oricum, nu iartă pentru a înmulți răul şi nici noi nu iertăm pentru a face din rău un lucru comun al vieții noastre. Din iubire iertăm, ca să o luăm de la început, ca să readucem viața, pentru că iubirea este viața şi este puterea prin care noi ființăm, prin care noi sîntem.

Iubiți, iertați, dar mai presus de iertare încercați să înțelegeți. Pentru că dacă lucrurile acestea nu sînt aprofundate şi nu sînt trecute prin noi de fiecare dată, nu au dospitura, nu au drojdia care ne împlineşte sufletul, rămînem doar cu suferința.

Iertarea nu este o nepăsare față de lucrurile făcute, nu este o împietrire, iertarea este o înțelegere profundă a celuilalt şi, desigur, o regăsire a ta în celălalt, pentru că şi noi în multe chipuri greşim, tot timpul”.

 PREȚUL IUBIRII, editura Cathisma, București 2018

….

Și o listă (aproximativă) a cărților scrise până acum de pr. Savatie Baștovoi, publicate la Ed. ”Cathisma”:

Versuri: „Elefantul promis”, „Cartea războiului”, „Casa timpului”, „Carte de despărțire”.

„Peștele pescar” ( Idee reluată în ”Carte pentru dezvoltarea gîndirii metaforice la copii și pentru alungarea depresiei la cei mari”, în 2018)

Romane: „Iepurii nu mor”, „Nebunul”, „Audiență la un demon mut”,  „Diavolul este politic corect”, „Fuga spre cîmpul cu ciori”, „Învățăturile unei prostituate bătrâne, către fiul său handicapat”.

Cărți religioase și eseuri: „Idol sau icoană?”, „Ieroschimonahul Selafiil De La Noul Neamț – Dragostea care nu cade niciodată”, „Între Freud și Hristos”, „În căutarea aproapelui pierdut”, „Curaj și libertate în Ortodoxie”, „Dragostea care ne smintește”, „Ortodoxia pentru postmoderniști”, „ A iubi înseamnă a ierta”, „Când pietrele vorbesc”, „Puterea duhovnicească a deznădejdii”, „Singuri în fața libertății”, „Pentru cine bat clopotele la Tanacu”, „Slava deșartă” (Apoftegme ale Sfinților Părinți, selectate și comentate de Ieromonahul Savatie Baștovoi), „Biserica și școala în politica Rusiei de la Lenin la Kuraev”,  „Cronici incomode”, „România Îngerilor”, „Sindromul „Cesăfac”, „Cartea despre femei”, „Dumnezeu povestit pe înțelesul unei femei”, „Antiparenting”.

Literatură religioasă pentru copii: „Micul Pateric”.

Publicate la Ed. Cathisma, de alți autori:

Versuri: Dumitru Ichim – „Tu știi că te iubesc”, Florica Bațu-Ichim – „La porțile disperării, începutul speranței”.

Scrieri religioase: Anton Cehov – „Povestiri Ortodoxe” (Traduse pentru prima oară în românește de Savatie Baștovoi și Mihai Costiș), Ieromonah Tihon – „Arhiereul”

Povestiri culese de pe grupul Facebook „Antiparenting” – „Povești la gura feisbucului”

Zămislirea Sfintei Fecioare Maria

Rugăciunea Sf. Ana

„Doamne Dumnezeule, Atotţiitorule, Cel ce numai cu cuvântul Tău ai făcut cerul şi pământul cu toate cele ce sunt într-însele; Dumnezeule, Cel ce ai zis făpturilor Tale să crească şi să se înmulţească, Tu cel ce ai binecuvântat pe Sara, soţia lui Avraam, şi la bătrâneţile ei a născut pe Isaac, şi ai dăruit Anei, ce era stearpă, pe Samuil Prorocul şi alţi copii, dă-mi şi mie roadă pântecelui meu, şi nu mă lăsa să rămân pururea de ocară şi urgie oamenilor. Adonai, Doamne Savaot, Tu Care ştii ocara nerodirii mele, dezleagă-mi durerea inimii mele, deschide pântecele meu, şi pe cea neroditoare arat-o roditoare cu Atotputernicia Ta… Şi orice voi naşte: fecior ori fecioară, o voi închina Sfinţiei Tale cu toată inima, dăruind-o Bisericii Tale pentru a-Ți sluji pururea acolo.

Acestea şi multe altele grăindu-le Dreapta Ana cu mare tânguire, i s-a arătat îngerul Domnului, zicându-i: „Ano! Ano! S-a auzit rugăciunea ta. Suspinurile tale au străbătut norii şi treptele Cerurilor; iar lacrimile tale fierbinţi au ajuns înaintea lui Dumnezeu. Iatătu vei zămisli și vei naşte o fiicăcea Preabinecuvântată. Pentru aceasta se vor binecuvânta toate seminţiile pământului şi printr-însa se va dărui mântuire lumii. Numele fiicei acesteia ce o vei zămisli şi naşte va fi Maria”.

(Protosinghel Nicodim MăndițăMinunile Maicii Domnului, Editura Agapis, 2001, p. 31)

https://doxologia.ro/vietile-sfintilor/istorii-cu-talc/rugaciunea-sfintei-ana

….

Pix, coală A4

mâine… Vindecarea femeii gârbove

„Pericopa femeii gârbove (ca şi cele ale omului cu mâna uscată şi bolnavului de idropică) ni-L arată pe Hristos ca Biruitor. Aici mai ales, în textul evanghelic, fariseii ies ruşinaţi; mânia mai-marelui sinagogii e înfrânată şi făcută de basm şi de ocară, în vreme ce toţi ceilalţi participanţi şi gârbova se bucură şi preamăresc. Adversarii Domnului au fost învinşi, birocraţia a pierdut partida; binele, sănătatea si voioşia au pus deplină stăpânire pe terenul unde s-a dat lupta.

Scena întreagă este de mare dramatism, iar lecţia – dublă – e limpede: mereu este vremea de a săvârşi binelepe loc, fără nici o amânare, nici o căutătură a minţii ori a ochiului şi în altă parte decât într-acolo unde se află răul, ori durerea, ori necazul ce urmează a fi stârpite; mereu suntem datori a ţine piept îngustimii şi răutăţii. In episodul acesta al activităţii Sale pământeşti – de unde fariseii nu scapă cu faţa curată, ci se împrăştie, parcă îi vedem, asemenea unor bufniţe îmbufnate şi zgribulite, unor cobe afurisite – Mântuitorul ni se înfăţişează ca Iisus Biruitorul în toată măreţia şi puterea Lui vindecătoare şi milostivnică. In bucuria mulţimii prezente şi în a tămăduitei îmi pare că se reflectă ceva din lumina Taborului şi din mărirea Inălţării”.

(N. Steinhardt – “Daruind vei dobandi“, ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1994)

Întreg articolul la:

http://www.cuvantul-ortodox.ro/duminica-femeii-garbove-intre-libertatea-duhului-si-piedicile-meschine-ale-procedurismului/

….

Pix, coală A4

Sf. Muceniță Filofteia de la Curtea de Argeș

Pe 7 decembrie, Biserica Ortodoxă o prăznuiește pe Sfânta Muceniță Filofteia, o sfântă de numai 12 ani. Aceasta a trăit in sec. al XIII-lea, în sudul Dunării. Nu se știe cu exactitate dacă provenea din neam de români sau de bulgari. Moaștele sale se află, de la sfârșitul sec. al XIV-lea, la Curtea de Argeș. În ședințele Sinodului BOR din 1950, s-a decis generalizarea cultului Sfintei Filofteia de la Argeș. Numele său se traduce prin „iubitoare de Dumnezeu”.

https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/sfanta-mucenita-filofteia/sfanta-mucenita-filofteia-sfanta-numai-12-74628.html

….

Pix, coală A4