mâine… Începutul Anului Nou Bisericesc

Jurnal de pandemie

albastru de... mai departe (2)

Athos 10

„Spre deosebire de anul civil, care începe la 1 ianuarie, anul bisericesc începe la 1 septembrie, pentru că, după tradiția moștenită din Legea Veche, în această zi s-a început creația lumii și, tot în această zi, Și-ar fi început Mântuitorul activitatea Sa publică. Începutul Anului Nou bisericesc a fost instituit de către Sfinții Părinți la Sinodul I de la Niceea, când s-a rânduit să se sărbătorească data de 1 septembrie ca un început al mântuirii creștinilor, în amintirea intrării lui Hristos în mijlocul adunării evreilor vestind tuturor anul bineplăcut Domnului.”

Întreg articolul la:

1 septembrie – Începutul Anului Nou Bisericesc

….

Desen în pix pentru cartea „Cuviosul Iosif Isihastul – Mărturii ale experienței monahale” – Ed. Evanghelismos – 2016 și Schitul Lacu – Chilia Buna Vestire – 2017 – Ed. Egumenița

….

poimâine… Pr. Serafim Rose

2. Parintele Serafim Rose.„Astazi, 2 septembrie, s-a implinit un sfert de veac de cand s-a…

Vezi articolul original 89 de cuvinte mai mult

azi… de Ziua Limbii Române

Jurnal de pandemie

albastru de... mai departe (2)

Aș putea să spun„ iubesc” în toate limbile pământului? Da, n-ar fi greu. Cu câteva manuale de conversație la îndemână.

Dar inima? Ea ar putea? E o inimă simplă. Neinstruită, chiar! Nu înțelege „iubesc” decât în limba română!

Așa și bate: iu-besc, iu-besc, iu-besc!

Asta-i! Inima mea bate în limba română!

Și cine aș fi eu, fără inima mea?

….

Pix, coală A4

Vezi articolul original

Tânărul bogat

Jurnal de pandemie

albastru de... mai departe (2)

nov-2013-dregatorul-bogat-si-pazirea-poruncilor-copy_li-copie

„Și astfel, după ce Iisus și-a întors privirea către ei, a spus: La oameni aceasta e cu neputinţă, la Dumnezeu însă toate sunt cu putinţă. Deci, cu o privire blândă și iubitoare, a mângâiat pe cei ale căror inimi era tulburate și a alungat suferința lor (aceasta a vrut să spună evanghelistul prin privind la ei). Apoi i-a înălțat prin cuvintele Sale, punând accentul pe puterea lui Dumnezeu și astfel, le-a sporit credința.

Dacă vrei să afli și cum imposibilul devine posibil, ascultă. Hristos nu a făcut această afirmație, că ceea ce este imposibil la om este posibil la Dumnezeu doar ca tu să stai liniștit și să nu faci nimic și să lași totul în seama lui Dumnezeu. Nu, el a spus asta ca să înțelegi importanța chemării lui Dumnezeu în ajutor în acest concurs greu și ca să alergi cu grabă și cu stăruința la harul Său.

Vezi articolul original 21 de cuvinte mai mult

azi… Debussy

Jurnal de pandemie

albastru de... mai departe (2)

azi… Debussy – En bateau – Petite Suite, l. (Coloana sonoră)

albastru de… căluș de aer

În loc să mă chinuiesc
să fac frâie și căpestre
din genele care-mi cad în somn,
în timp ce-mi încordez pleoapele
ca să nu-mi scape printre ele
calul înaripat care-mi lovește orbitele,
mai bine să confecționez
un căluș de aer,
din respirația îngerilor
care mă îmblânzesc,
cu frâie și căpestre,
făcute din genele care le cad în somn,
în timp ce-și încordează pleoapele,
ca să nu le pot scăpa
printre ele.

….

Pix, coală A4

Vezi articolul original

azi… Nichifor Crainic

Jurnal de pandemie

albastru de... mai departe (2)

„Teologia mistică este ştiinţa îndumnezeirii omului.” (Nichifor CRAINIC)

„Cum şi-au păstrat românii predania lor isihastă în lungul răstimp al secetei duhovniceşti din epoca modernă, cum i-au vegheat, împlinit şi transmis învăţăturile sihaştrii nelipsiţi nici atunci din poienile Carpaţilor, mărturiile despre nevoinţele, încercările şi biruinţele lor reprezintă un capitol încă în lucru al istoriografiei noastre spirituale. El a fost inaugurat de Nichifor Crainic (s.n.) şi amplificat prin opera Părintelui Dumitru Stăniloae şi a discipolilor lui.”
(Virgil CÂNDEA, Din nou despre Filocalia de la Prodromul)

Cartea se bazează pe documente inedite (valorificate pentru prima oară) din Arhivele Bisericii Ortodoxe Române, Arhivele Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (C.N.S.A.S.), Arhivele Naționale ale României, memorii, articole și studii, monografii etc., și cuprinde vieţile, activităţile, contribuțiile teologice și legăturile de prietenie ale celor care au produs invazia misticii ortodoxe și a duhului Filocaliei în cultura română, în viața bisericească a românilor și în teologia academică:…

Vezi articolul original 729 de cuvinte mai mult

Despre o rugăciune și despre o vulpe

Jurnal de pandemie

albastru de... mai departe (2)

 Din Proloage ) / pag. 205
„Nesfinții Sfinți” – Arhimandrit Tihon
„În Egipt, unde în vechile vremuri creștine existau multe mânăstiri mari, un monah se împrietenise cu un felah, neînvățat și cam naiv. 
Odată , țăranul i-a spus monahului: 
– Și eu îl cinstesc pe Dumnezeu, Care a făcut această lume! În fiecare seară torn într-o strachină lapte de capră și îl pun sub palmier. Noaptea Dumnezeu vine și bea tot lăpticul meu. Îi place foarte mult. Niciodată nu a rămas în strachină vreo picătură.
Auzind vorbele acestea, monahul nu a putut să nu izbucnească în râs. Cu blândețe și pe înțeles i-a explicat prietenului său că Dumnezeu nu avea nevoie de lapte de capră. Totuși țăranul a stăruit cu încăpățânare în părerea sa. Și atunci monahul i-a propus ca în noaptea următoare să stea la pândă și să vadă ce se va întâmpla după ce va pune strachina cu…

Vezi articolul original 228 de cuvinte mai mult