Duminica înfricoșătoarei judecăți

Ev. Matei 25, 31-46 31.Când va veni Fiul Omului întru slava Sa, şi toţi sfinţii îngeri cu El, atunci va şedea pe tronul slavei Sale.
32.Şi se vor aduna înaintea Lui toate neamurile şi-i va despărţi pe unii de alţii, precum desparte păstorul oile de capre.
33.Şi va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stânga.
34.Atunci va zice Împăratul celor de-a dreapta Lui: Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii.
35.Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit;
36.Gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine.
37.Atunci drepţii Îi vor răspunde, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând şi Te-am hrănit? Sau însetat şi Ţi-am dat să bei?
38.Sau când Te-am văzut străin şi Te-am primit, sau gol şi Te-am îmbrăcat?
39.Sau când Te-am văzut bolnav sau în temniţă şi am venit la Tine?
40.Iar Împăratul, răspunzând, va zice către ei: Adevărat zic vouă, întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut.
41.Atunci va zice şi celor de-a stânga: Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care este gătit diavolului şi îngerilor lui.
42.Căci flămând am fost şi nu Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi nu Mi-aţi dat să beau;
43.Străin am fost şi nu M-aţi primit; gol, şi nu M-aţi îmbrăcat; bolnav şi în temniţă, şi nu M-aţi cercetat.
44.Atunci vor răspunde şi ei, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând, sau însetat, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniţă şi nu Ţi-am slujit?
45.El însă le va răspunde, zicând: Adevărat zic vouă: Întrucât nu aţi făcut unuia dintre aceşti prea mici, nici Mie nu Mi-aţi făcut.
46.Şi vor merge aceştia la osândă veşnică, iar drepţii la viaţă veşnică.

Sursă foto:

De Ziua Mondială a Limbii Materne

Aș putea să spun„ iubesc” în toate limbile pământului? Da, n-ar fi greu. Cu câteva manuale de conversație la îndemână.

Dar inima mea? Ea ar putea? E o inimă simplă. Neinstruită, chiar! Nu înțelege „iubesc” decât în limba română!

Așa și bate: iu-besc, iu-besc, iu-besc!

Asta-i! Inima mea bate în limba română!

Și cine aș fi eu, fără inima mea?

….

Pix, coală A4

Constantin Brâncuși – Acrostih

cerul, preschimbat în cuvânt,
odată cu prima suflare,
niciundele împrăștiind,
setoasele inimi de grâu și de soare,
tăinuite prin zări, aurind-albăstrind,
atunci, înainte de fire,
neștiuta minune cântătoare,
trecu blând
în păsări de aer,
născând.

bob cu bob,
rodindu-și menirea,
aurind-albăstrind,
niciundele împrăștiind,
cântecul-cuvânt,
ușor ca un vis de copil,
se-ntrupă din iubire,
iubire născând.