Un stih al Cuv. Iosif Isihastul

Athos 10

„Numele meu nu l-am scris

pentru că este cunoscut tuturor.

Dacă tu nu-l cunoști, ascultă ca să-l înveți:

Din nimic are începutul,

din pământ mai întâi a fost făcut.

Așadar, pământ mă numesc, țărână, lut și praf;

și din pământ m-a plăsmuit,

m-a alcătuit Făcătorul,

și cu suflet rațional m-a împodobit așa cum sunt.

Și monah m-a făcut, ca să-L slavoslovesc.

Așadar, nu căuta ceva mai mult, ca să nu păcătuiești.

Ci mulțumește-I și slăvește pe Acela,

ca un vrednic de Slava Sa.

Precum și pe Născătorul Cel fără de început,

împreună cu Unul-Născut, Fiul Său

și cu Sfântul Duh, Treimea cea Preasfântă.

Care ne-a învrednicit părții celor mântuiți.

Cu mijlocirile preadulcii și preasfintei noastre Maici

și cu rugăciunile tuturor sfinților.

Amin.

Athos 8

Stih și desene din cartea “Cuviosul Iosif Isihastul – Mărturii ale vieții monahale” – 2016 – Editura „Evanghelismos”.

https://gabimihaita.wordpress.com/desene-pentru-editura-evanghelismos/

Acatistul Noului Mucenic Valeriu Gafencu – Sfântul Închisorilor

Ziua prăznuirii: 18 februarie

VALERIU_GAFENCU

Condacul întâi :
Pe cel ce plinind cuvântul Evangheliei a strălucit, luminând ca o candelă din care s-au aprins mănunchiuri de lumânări în întunericul temniţelor, veniţi, iubitorilor de nevoinţe, să îl cinstim ca pe un dascăl al jertfelniciei, al răbdării şi al iubirii aducătoare de roadă, şi să îi cântăm: Bucură-te, multpătimitorule Valeriu, întărire a celor prigoniţi pentru Hristos!

Icosul întâi :
A ajuns până la noi propovăduirea ta, alesule mărturisitor: „Vă cheamă Domnul slavei la lumină, vă cheamă mucenicii-n veşnicii; fortificaţi Biserica creştină cu pietre vii, zidite-n temelii.” Şi vrând a urma îndemnului tău, ne rugăm ţie să fii grabnic apărător al nostru, ca să îţi putem cânta într-un glas:
Bucură-te, cunună a Bisericii şi comoară a neamului românesc;
Bucură-te, că eşti bucurie a credincioşilor şi dar dumnezeiesc;
Bucură-te, nou apostol care în temniţe ai propovăduit dreapta credinţă;
Bucură-te, că harismele tale le-ai ascuns sub veşmânt de umilinţă;
Bucură-te, rudenie a mucenicilor din primele veacuri creştine;
Bucură-te, că pământul Basarabiei se slăveşte prin tine;
Bucură-te, că din anii copilăriei ai stat sub cereasca binecuvântare;
Bucură-te, că spre slujirea Domnului şi a aproapelui ai avut chemare;
Bucură-te, că tinereţea ta a fost pecetluită de feciorie şi jertfelnicie;
Bucură-te, că luptându-te cu ispitele ai fost iubitor de curăţie;
Bucură-te, că din curajul tatălui tău ai învăţat să stai tare în necazuri;
Bucură-te, că nu te-ai temut nici de moarte, nici de chinuri;
Bucură-te, multpătimitorule Valeriu, întărire a celor prigoniţi pentru Hristos!”

Continuare la:

https://www.dervent.ro/rugaciuni.php?cID=cat-rugaciuni-acatiste&rID=00070-ACATISTUL_NOULUI_MUCENIC_VALERIU_GAFENCU_SFANTUL_INCHISORILOR