Pr. Proclu Nicău

Veșnică pomenire!

Parintele Proclu Nicau.

„Dacă părintele Justin Pârvu avea darul de a-ți revigora credința în ajutorul nedezmințit al lui Dumnezeu și de a te pune pe o poziție de luptă față de orice înfățișare a răului – al cărui câmp de luptă este dintotdeauna lumea, părintele Proclu Nicău – care aparent nu este decât un simplu monah, care s-a retras la pustie, cu binecuvântarea părintelui Cleopa, ca să se îndepărteze de zarva lumii – îți reamintește practic valoarea smereniei și a prihănirii de sine. Am plecat încredințat că părintele Proclu se roagă cu osârdie pentru toți oamenii care i-au trecut pragul. Printre ei, și pentru mine.”
Întreg articolul la:
….
Pix, coală A4

mâine… Duminica Vameșului și a Fariseului

 

“Doi oameni s-au suit la templu să se roage: unul era fariseu, iar celălalt vameș. Fariseul, stând, așa se ruga întru sine: Dumnezeule, Iți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, răpitori, nedrepți, adulteri, sau ca acest vameș. Postesc de două ori pe săptămână și dau zeciuială din toate câte câștig. Iar vameșul, departe stând, nu vroia nici ochii să­-și ridice către cer, ci-și bătea pieptul, zicând: Dumnezeule, fii milostiv mie, păcătosul. Adevărat vă spun vouă că acesta s-a coborât mai îndreptat la casa sa, decât acela. Fiindcă oricine se înalță pe sine se va smeri, iar cel ce se smerește pe sine se va înălța”. (Lc. 18, 10-14)

http://www.cuvantul-ortodox.ro/predici-meditatii-si-cantari-la-duminica-vamesului-si-a-fariseului-ips-bartolomeu-anania-ps-sebastian-pascanu-parintele-petroniu-tanase/

Mozart, copil

Mozart , copil

„Acum știu, știu că orice ură, orice aversiune, orice ținere de minte a răului, orice lipsă de milă, orice lipsă de înțelegere, bunăvoință, simpatie, orice purtare cu oamenii care nu e la nivelul grației și gingășiei unui menuet de Mozart… este un păcat și o spurcăciune; nu numai omorul, rănirea, lovirea, jefuirea, înjurătura, alungarea, dar orice vulgaritate, desconsiderarea, orice căutătură rea, orice dispreț, orice rea dispoziție este de la diavol și strică totul.

Acum știu, am aflat și eu… ”

Nicolae Steinhardt – Omul ca ființă contingentă

http://www.sfintiiarhangheli.ro/nicolae-steinhardt-acum-stiu-am-aflat-si-eu

….

Mozart, copil – după o pictură de epocă, pix, coală A4

Sf. Grigorie Teologul

„Ceea ce are omul dumnezeiesc în el este putința de a face bine.” – Sf. Grigorie Teologul

47-image-11-copy

„Pomenit de Biserică la 25 ianuarie, Sfântul Grigorie Teologul ne oferă informaţii certe despre viaţa sa într-o serie de poeme autobiografice. În cea de-a doua parte a vieţii, arhiepiscopul Constantinopolului aşterne pe hârtie gânduri despre evenimentele prin care a trecut şi felul cum acestea şi-au pus amprenta asupra sa.”

Întreg articolul la:

http://ziarullumina.ro/sfantul-grigorie-teologul-si-a-povestit-viata-in-poeme-16415.html

….

Pix, coală A4