Auzirea gândului

19

Nu știu cum de mă aud atunci când vorbesc în gând! Chiar și acum, când scriu aceste câteva cuvinte, le rostesc și-mi recunosc culoarea vocii, cu un auz care nu este al urechii…

Pot să țip în gând, pot să cânt, pot să șoptesc…

Cum? Cu ce auz se aude gândul?

….

Pix, coală A4

Sfântul Întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan

sf-stefan-20141

“Se poate oricine întreba de ce îl prăznuiește Biserica pe Sfântul Arhidiacon Ștefan, cel dintâi martir al creștinătății, în chiar ziua a treia de Crăciun, numaidecât după Nașterea Domnului și după Soborul Prea Curatei Maicii Sale?

De ce această mare și excepțională cinstire?

Spre a răspunde, bine este a ne opri nițel asupra unei distincții de ordin gramatical; ea ne va ușura tălmăcirea exactă (și descoperirea semnificației adânci) a textului principal referitor la acel pe care îl prăznuim.” – Pr. Nicolae Steinhardt

Continuare la:

http://www.cuvantul-ortodox.ro/curajul-intaiului-mucenic-stefan-steinhardt-predica-domnul-s-a-ridicat-in-picioare-omilie-video-a-arhim-dumitru-cobzaru-se-moare-si-azi-pentru-hristos/

….

Pix, coală A4

mâine… Sf. Arhidiacon Ștefan – La mulți ani!

10 sf-stefan

„Sfântul Ștefan era iudeu de neam, din seminția lui Avraam. Mărindu-se numărul creștinilor după întemeierea Bisericii și crescând numărul cererilor pentru diverse slujiri ale Apostolilor, au fost aleși din cadrul comunității, șapte bărbați „plini de Duh Sfânt și de înțelepciune”. Aceștia aveau menirea să slujească atât în cadrul slujbelor religioase cât și să supravegheze buna orânduială la mesele comune. Primul dintre aceștia a fost Ștefan, iar ceilalți șase sunt: Filip, Prohor, Nicanor, Timon, Parmena și Nicolae. Rolul lor în Biserica primară depășea cu mult rolul pe care îl iau diaconii în zilele noastre. Ei predicau cuvântul Evangheliei, botezau și ajutau la desfășurarea cultului aparținând organelor de conducere ale Bisericii din Ierusalim.”

Continuare la:

https://www.crestinortodox.ro/sfinti/sfantul-arhidiacon-stefan-98539.html

….

Pix, coală A4

azi… Soborul Maicii Domnului

Inked26_dec_LI

„Am considerat potrivit pentru praznicul de astăzi, a doua zi de Crăciun, închinată Soborului Maicii Domnului să vă punem înainte laudele aduse Născătoarei de Dumnezeu de către Sfântul Ierarh Proclu al Constantinopolului, folosind în acest scop pasaje din câteva omilii ale sale, rostite în jurul anului 430, în data de 26 decembrie.  Venite în urma controversei hristologice iscate de patriarhul constantinopolitan Nestorie – anatemizat de Sinodul Ecumenic de la Efes – care contesta numirea Theotokos (Nascatoare de Dumnezeu), omiliile pline de evlavie și bine argumentate scripturistic așează temelia cultului bisericesc al Fecioarei Maria. Chiar dacă venerația față de Maica lui Dumnezeu exista dinainte în rândul poporului drept-credincios – Nestorie fiind indignat de aceasta – prin Sfântul Proclu, care luminează atâtea pasaje profetice din Vechiul Testament, se găsesc imaginile potrivite, care au intrat de timpuriu în slavoslovirea Fecioarei Maria. Din acest motiv, cuvântările ne vor apărea ca fiindu-ne familiare, iar Sfantul Proclu un părinte bine-cunoscut, pe care l-am auzit adeseori prin psalmodierile din biserică:”

http://www.cuvantul-ortodox.ro/sfantul-ierarh-proclu-despre-slava-negraita-a-fecioarei-care-ni-l-a-nascut-pe-dumnezeu/

….

Pix, coală A4